Mońki są niewielkim miastem położonym  w środkowej części województwa podlaskiego, 35 km od centrum Białegostoku w kierunku południowo-zachodnim. Mońki są miastem powiatowym, siedzibą powiatu monieckiego, zajmują powierzchnię 7,6 km2, a ich populacja wynosi 10 tysięcy osób.

Sytuacja na monieckim rynku pracy, w porównaniu z wszystkim regionami województwa podlaskiego utrzymuje się na dość korzystnym poziomie. Według danych GUS z końca lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,1% i była niższa zarówno od stopy bezrobocia w województwie jak i w Polsce o odpowiednio 1,5% i 0,3%. W lokalnej grupie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie przeważają osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez kwalifikacji.

W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy wydają się być osoby bez zawodu, dla których znalezienie zatrudnienia jest szczególnie trudne. Ponadto, duży problem z podjęciem pracy mogą mieć też sprzedawcy, robotnicy gospodarczy i budowlani oraz pracownicy obsługi biurowej, dla których wprawdzie oferty pracy są publikowane (np. na Praca Mońki), jednak ich ilość jest dużo mniejsza niż faktyczne zapotrzebowanie.

Gospodarka Moniek opiera się o przemysł spożywczy, opierający się o gospodarstwa rolne powiatu. Największym zakładem pracy w mieście jest mleczarnia „MSM Mońki”, zatrudniająca kilkadziesiąt osób. ). Znaczną część gospodarki miasta stanowią również usługi i handel.

Brak komentarzy

Napisz komentarz