Powiat sejneński pod względem poziomu bezrobocia zajmuje drugie miejsce wśród regionów charakteryzujących się największym odsetkiem osób bezrobotnych. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1,9 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 21,1% ogółu aktywnych ekonomicznie. W strukturze zawodowej bezrobotnych najliczniej reprezentowanymi grupami są: sprzedawca, murarz, dekarz, ślusarz, pracownik pomocniczy w przemyśle, technik ekonomista i technik rolnik. Z kolei, najwięcej pojawiających się ofert pracy ( np. na Praca Sejny) dotyczy pracy w sektorze handlu, przetwórstwa rolno-spożywczego, prac prostych i budownictwa.

Sejny są najmniejszym miastem powiatowym województwa podlaskiego, liczącym około 5,5 tysiąca mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 4,5 km2. Geograficznie, Sejny położone są  na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad rzeką Marychą, w północno-wschodniej części województwa.

Na terenie miasta swą działalność prowadzi kilkaset podmiotów gospodarczych, obracających się głównie w branży spożywczej, handlu i budownictwie. Największym zakładem pracy w mieście jest mleczarnia Sejnmlek z zakładem serowarskim i proszkownią. Ponadto mieści się tam także gorzelnia i zakłady drzewne.

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz