Powiat siemiatycki, z siedzibą w niewielkim mieście Siemiatyczach, plasuje się na trzecim miejscu wśród regionów województwa podlaskiego z najniższą stopą bezrobocia. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych ekonomicznie w tym regionie wynosił zaledwie 11,1% czyli o 4,5% mniej niż w województwie i 3,3% mniej niż w całej Polsce. W strukturze osób bezrobotnych przeważają mężczyźni (57,3%).

Dobra sytuacja na siemiatyckim rynku pracy wiąże się z dużą liczbą ofert zatrudnienia udostępnianych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na Praca Siemiatycze. Jako, że podstawową dziedziną lokalnej gospodarki jest rolnictwo, wiele pojawiających się ofert pracy związanych jest właśnie z tym sektorem. Stopień uprzemysłowienia powiatu uznać należy za bardzo niski, a w gospodarce dominuje przetwórstwo rolno-spożywcze. Jednym z największych zakładów pracy w regionie jest  firma „O.K. – Owocowe Koncentraty”, produkująca mrożonki, koncentraty owocowe i warzywne. Innymi rodzajami prowadzonej działalności gospodarczej są: produkcja kostki brukowej , przemysł wydobywczy i przetwarzający lokalne złoża kredy. Dodatkowo, duże obszary leśne powiatu siemiatyckiego dostarczają surowców dla rozwoju przemysłu drzewnego, meblarskiego i stolarskiego. W Siemiatyczach produkowane są m.in. meble, parkiety i elementy stolarki budowlanej.

Brak komentarzy

Napisz komentarz