Sokółka jest 18-tysięcznym miastem powiatowym, siedzibą powiatu sokólskiego.  Położona jest w środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego, 16 km od granicy z Białorusią i 40 od Białegostoku. Miasto leży na obszarze Wzgórz Sokólskich, w północnej części Niziny Podlaskiej, u źródeł rzeki Sokołdy. Powierzchnia miasta wynosi 18,5 km2.

Poziom bezrobocia w powiecie sokólskim jest dość duży, jako że procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie wynosi 17,6%. Wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowane są zawody sprzedawcy, technika ekonomisty, technika handlowca, rolnika, krawca i ślusarza. Z kolei najwięcej publikowanych ofert pracy (np. na Praca Sokółka) związanych jest z zawodami sprzedawcy, technika prac biurowych, robotnika drogowego i gospodarczego, ogrodnika, sprzątaczki i magazyniera.

Sokółka stanowi zaplecze handlowo-usługowe dla rolniczych terenów powiatu. Jest ponadto ośrodkiem produkcji stolarki okiennej, produkcji mrożonek owoców i warzyw oraz przetwórstwa mleka. Największymi zakładami pracy na terenie miasta są: METAL-FACH sp. z o.o., Sokółka Okna i Drzwi S.A., Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK w Sokółce, Spółdzielnia Producentów Drobiu „EKO-GRIL”, Farmer Sp. z o.o., Eskimos S.A., Zakład Wyrobów Gumowych „GENES” i Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „KRYNKA”.

Brak komentarzy

Napisz komentarz