Suwałki są drugim, pod względem liczby ludności miastem województwa podlaskiego, zamieszkałym przez prawie 70 tysięcy osób. Co ciekawe, stopa bezrobocia w Suwałkach jest wyższa niż stopa bezrobocia panująca w powiecie suwalskim. Według danych GUS z lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w mieście wynosi 14,4%, w powiecie zaś – 12%.

Suwałki to jedno z trzech miast na prawach powiatu w podlaskim, położone w najbardziej na północ wysuniętym regionie województwa, nad rzeką Czarną Hańczą. Stanowi historyczną i kulturalną stolicę Suwalszczyzny.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach przeważają osoby reprezentujące zawód sprzedawcy, robotnika budowlanego, technika ekonomisty, ślusarza, stolarza i robotnika w przetwórstwie spożywczym. Co ciekawe, część z wymienionych specjalizacji to zawody, z którymi związana jest przeważająca większość dostępnych ofert pracy Praca Suwałki. Jak podają analizy przeprowadzone przez PUP, najwięcej ofert skierowanych jest do robotników gospodarczych, pracowników obsługi biurowej, sprzedawców, pracowników ochrony fizycznej, robotników budowlanych i szwaczek. Przedstawione dane świadczą o tym, że wymienione zawody to zawody nadwyżkowe, na które na rynku pracy występuje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób pozostających bez pracy w tych zawodach.

Brak komentarzy

Napisz komentarz