WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Województwo podlaskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, w geograficznym środku Europy. Zostało utworzone w 1999 roku z poprzedniego województwa białostockiego i części województw łomżyńskiego i suwalskiego. Wśród wszystkich województw wchodzących w skład RP, podlaskie znajduje się na 6 miejscu pod względem zajmowanej powierzchni i 14 pod względem liczby ludności. Według danych z 30.06.2012r województwo zajmowało powierzchnię 20 187 km², a jego populacja wynosiła 1 199 724 osoby.


Stopa bezrobocia w województwie podlaskim jest wyższa niż w całej Polsce i wynosi 15,6%, co stawia ten region na 10 miejscu pośród 16 województw w kraju. Ponad połowę wszystkich osób bezrobotnych stanowią mężczyźni. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, ślusarz, technik ekonomista, robotnik budowlany, technik mechanik, krawiec, murarz i technik rolnik.

Podlaska gospodarka opiera się głównie na rolnictwie, przemyśle spożywczym, lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Wśród nich szczególnie dynamicznie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze, o czym świadczy fakt, że podlaska produkcja masła oraz innych tłuszczów otrzymywanych z mleka stanowi 21,3 proc. produkcji krajowej. 

Brak komentarzy

Napisz komentarz