Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie to niewielkie miasteczko położone w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Brok. Od centrum stolicy województwa, Białegostoku, dzieli je odległość 55 km w linii prostej. Według danych z 30 czerwca 2012 r. populacja miasta liczyła 9517 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 15,2 km2.

Wysokie Mazowieckie jest siedzibą powiatu wysokomazowieckiego, który może się pochwalić najniższym odsetkiem osób bezrobotnych wśród wszystkich regionów województwa podlaskiego. Według danych GUS na koniec lutego  2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2,5 tysiąca bezrobotnych, co stanowi zaledwie 9,3% ogółu aktywnych ekonomicznie. Dobra sytuacja na wysokomazowieckim rynku pracy związana jest z prężnie działającą gospodarką. Na terenie powiatu funkcjonują ponad 3 tysiące podmiotów gospodarczych, z czego większość zarejestrowana jest w miejskich ośrodkach powiatu. Największym zakładem produkcyjnym, zapewniającym wiele miejsc pracy dla lokalnej społeczności jest Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA.  Ponadto, wysoka klasa bonitacyjna wysokomazowieckich gleb wpłynęła na powstanie kilku innych dużych zakładów pracy, do których m.in. należą: Cukrownia w Łapach, Zakład Przemysłu Ziemniaczanego PEEPES i Zakłady Mięsne Sokołów S.A. w Czyżewie. Wysokie Mazowieckie to także główny ośrodek administracyjny i handlowy regionu.

Cenną bazę lokalnych ofert pracy stanowi Praca Wysokie Mazowieckie.

Brak komentarzy

Napisz komentarz