Zambrów to miasto położone w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego nad rzeką Jabłonką. Historycznie, miasto znajduje się na terenie Mazowsza. Zambrów jest siedzibą powiatu zambrowskiego, zajmuje powierzchnię 19 km2, a jego populacja wynosi 22,5 tysiąca osób. 76% powierzchni miasta zajmują użytki rolne, 2% użytki leśne.

Ze względu na dość wysoki poziom bezrobocia panujący w regionie zambrowskim, znalezienie zatrudnienia w powiecie może nie jednego przysporzyć o kilka siwych włosów. Według danych z lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie zambrowskim wynosiła 18,1% i była wyższa od średniej stopy w województwie o 2,5%. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby do 24 roku życia oraz między 25 a 34 rokiem życia. Wśród ofert pracy dla lokalnej społeczności Praca Zambrów najczęściej pojawiają się oferty skierowane do sprzedawców, pracowników gospodarczych i budowlanych, pracowników obsługi biurowej i przedstawicieli handlowych.

Na terenie miasta swą działalność gospodarczą prowadzi ponad 3 tysiące podmiotów gospodarczych, głównie sektora prywatnego, dających zatrudnienie mieszkańcom Zambrowa i okolic. Co ważne, na terenie tego miasta funkcjonuje Zambrowski Park Przemysłowy, na którego terenie działają m.in. Keylite RW Polska Sp. z o.o., OKNOREX Sp.k. czy TEFIM Sp. z o.o. Innym dużym pracodawcą w regionie jest Zakład Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL.

Brak komentarzy

Napisz komentarz