Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka to miasto w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka. Miasto położone jest nad rzeką Kropiwną (lewy dopływ Biebrzy), w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Znajduje się w urozmaiconym krajobrazowo paśmie wzgórz morenowych. Powierzchnia gminy wynosi 264 km² i jest to druga pod względem wielkości gmina w powiecie sokólskim. Liczba ludności […]

Czarna Białostocka

Czarna Białostocka (do 1962 Czarna Wieś) to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, stanowiąca siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka. Miasto położone jest na Wysoczyźnie Białostockiej, otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej oraz zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 31 grudnia 2013 roku miasto zamieszkiwało 9 671 osób. Obszar gminy wynosi 207km2, a 75,8% tego obszaru […]

Wasilków

W 2012 roku w gminie Wasilków było ponad 900 bezrobotnych, z których większość stanowili mężczyźni. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 9,3%. Wasilków to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. Zaliczane jest do aglomeracji białostockiej. Liczba ludności Gminy Wasilków zgodnie z danymi z dnia 31.12.2010 r. […]

Łapy

Stopa bezrobocia w podlaskim mieście Łapy, podobnie jak w całym województwie należy do wyższych niż wynosi średnia w Polsce. Obecnie kształtuje się ona na poziomie około 19%, co jest wartością dosyć wysoką. Wśród bezrobotnych pochodzących z terenu gminy Łapy przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a w strukturze wiekowej znaczną grupę stanowią osoby po 50-tym roku życia. […]

Łomża

Łomża jest trzecim co do wielkości ośrodkiem miejskim województwa podlaskiego, położonym w jego zachodniej części. Jest miastem na prawach powiatu i jednocześnie siedzibą powiatu łomżyńskiego. Łomża to główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy ziemi łomżyńskiej, znajdującej się w obrębie historycznego Mazowsza. Powierzchnia zajmowana przez miasto to 32,6 km2, a jego populacja wynosi prawie 63 tysiące […]

Sejny

Powiat sejneński pod względem poziomu bezrobocia zajmuje drugie miejsce wśród regionów charakteryzujących się największym odsetkiem osób bezrobotnych. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1,9 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 21,1% ogółu aktywnych ekonomicznie. W strukturze zawodowej bezrobotnych najliczniej reprezentowanymi grupami są: sprzedawca, murarz, dekarz, ślusarz, pracownik pomocniczy w przemyśle, technik ekonomista i technik […]

Hajnówka

Poszukiwania zatrudnienia na terenie Hajnówki należy rozpocząć od dokładnego przestudiowania ofert pracy publikowanych na Praca Hajnówka, zamieszczanych w lokalnej prasie i udostępnianych przez PUP. Wśród nich najczęściej przewijają się oferty wycelowane w określone grupy zawodowe, głównie pracowników usług osobistych, budownictwa, przetwórstwa i handlu. Stopa bezrobocia w powiecie hajnowskim wynosi 14,2% (stan na koniec lutego 2013r.). […]

Zambrów

Zambrów to miasto położone w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego nad rzeką Jabłonką. Historycznie, miasto znajduje się na terenie Mazowsza. Zambrów jest siedzibą powiatu zambrowskiego, zajmuje powierzchnię 19 km2, a jego populacja wynosi 22,5 tysiąca osób. 76% powierzchni miasta zajmują użytki rolne, 2% użytki leśne. Ze względu na dość wysoki poziom bezrobocia panujący w regionie zambrowskim, […]

Białystok

Białystok, mimo że stanowi największe i najważniejsze miasto województwa podlaskiego, nie może się pochwalić najniższą stopą bezrobocia na Podlasiu, jak dzieje się to w przypadku większości głównych ośrodków miejskich poszczególnych województw. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w mieście wynosił 14,2%, zaś w powiecie białostockim kształtował się na poziomie aż […]

Sokółka

Sokółka jest 18-tysięcznym miastem powiatowym, siedzibą powiatu sokólskiego.  Położona jest w środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego, 16 km od granicy z Białorusią i 40 od Białegostoku. Miasto leży na obszarze Wzgórz Sokólskich, w północnej części Niziny Podlaskiej, u źródeł rzeki Sokołdy. Powierzchnia miasta wynosi 18,5 km2. Poziom bezrobocia w powiecie sokólskim jest dość duży, jako że […]